Agenzia delle Entrate

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cơ quan Thuế là một cơ quan hành chính công của Ý phụ thuộc vào Bộ Kinh tế và Tài chính, thực hiện các chức năng liên quan đến việc đánh giá và kiểm soát thuế và quản lý thuế.

Được thành lập vào năm 1999, nhằm mục đích đảm bảo người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, nó cũng thực hiện các dịch vụ liên quan đến đăng ký đất đai, dịch vụ địa lý địa lý và những dịch vụ liên quan đến việc nộp sổ đăng ký bất động sản, với nhiệm vụ thiết lập cơ quan đăng ký bất động sản hiện có tài sản trên lãnh thổ quốc gia bằng cách phát triển, cũng nhằm mục đích đơn giản hóa quan hệ với người dùng, tích hợp giữa hệ thống thông tin liên quan đến chức năng thuế và bảng điểm và đăng ký liên quan đến quyền tài sản.