Questura

Từ Người Việt Nam ở Ý
(đổi hướng từ Trụ sở Cảnh sát)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trụ sở cảnh sát là một bộ phận của cơ quan công an có thẩm quyền cấp tỉnh, trực thuộc Bộ Nội vụ. Nó được điều hành bởi một ủy viên.

Chức năng và Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Nhiệm vụ chính của nó là đảm bảo giữ gìn trật tự công cộng và an toàn công cộng trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, công tác phòng ngừa và trấn áp tội phạm thường xuyên được thực hiện.

Nó cũng thực hiện các chức năng quản trị khác nhau; chẳng hạn như, ví dụ, các thông lệ liên quan đến giấy phép mang súng, cấp hộ chiếu và các thủ tục liên quan đến những người nhập cư không thuộc Liên minh Châu âu, ....

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm hai bộ phận: Cảnh sát chống tội phạm và Cảnh sát Hành chính - Xã hội

Ở mỗi tỉnh, người đứng đầu cơ quan hành chính công an là người được giao nhiệm vụ chỉ đạo, chịu trách nhiệm và điều phối hoạt động kỹ thuật của các dịch vụ an ninh và trật tự công cộng cũng như việc sử dụng lực lượng cảnh sát theo lệnh của mình, thực hiện tất cả các hoạt động của cảnh sát an ninh và cảnh sát hành chính, dưới dạng các hành vi như mệnh lệnh, cảnh cáo, giấy phép, giấy phép, ủy quyền.