Servizio Sanitario Nazionale

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Là cơ quan y tế công của Ý (Dịch vụ Y tế Quốc gia - SSN), trong hệ thống pháp luật của Ý, xác định hoạt động và dịch vụ hỗ trợ do các vùng của Ý quản lý và cung cấp.

Cá nhân đăng ký vào Dịch vụ Y tế Quốc gia sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ việc chọn Bác sĩ, khám chữa bệnh, … với Thẻ y tế