Cảnh báo: Mua bán GreenPass qua mạng

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Mới đây trên mạng xuất hiện một số cá nhân tự xưng đã bẻ khóa được Greenpass, có thể tạo Greenpass hợp lệ cho bất cứ người nào. Khả năng cao là do một trong số các cơ quan cung cấp Greenpass đã bị hack (Pháp, Ba Lan, Macedonia, ...)

Bạn chú ý không nên trả tiền cho các cá nhân này, dù Greenpass có thể được họ tạo ra hợp lệ, nhưng sẽ sớm bị khóa và trở thành không hợp lệ.


GreenPass MOUSE MICKEY.jpg 300px GreenPass SpongeBob.jpg