Hạn ngạch lao động 2023 - 2024 - 2025

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nghị định "Lập kế hoạch cho dòng nhập cảnh hợp pháp vào Italia của công nhân nước ngoài trong giai đoạn 2023-2025" của Thủ tướng đã được công bố chính thức ngày 27/09/2023.

Tổng thể[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng cộng 452.000 người được phép nhập cảnh vào Italia trong 3 năm:

a) 136.000 người vào 2023;

b) 151.000 người vào 2024;

c) 165.000 người vào 2025.

Công việc phụ thuộc và tự do[sửa | sửa mã nguồn]

a) 53.450 người cho 2023, trong đó có 52.770 người cho công việc phụ thuộc và 680 người cho công việc tự do;

b) 61.950 người cho 2024, trong đó có 61.250 người cho công việc phụ thuộc và 700 người cho công việc tự do;

c) 71.450 người cho 2025, trong đó có 70.720 người cho công việc phụ thuộc và 730 người cho công việc tự do.

Người lao động của các quốc gia đang thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ cho sự an toàn khi tham gia vào di cư không hợp pháp, sẽ được ưu tiên:

a) 2.000 người cho 2023, trong đó có 1.900 người cho công việc phụ thuộc và 100 người cho công việc tự do;

b) 2.500 người cho 2024, trong đó có 2.380 người cho công việc phụ thuộc và 120 người cho công việc tự do;

c) 3.000 người cho 2025, trong đó có 2.850 người cho công việc phụ thuộc và 150 người cho công việc tự do.

Dựa trên các thỏa thuận hoặc hiệp định cụ thể về hợp tác trong lĩnh vực di cư hiện đã có hoặc sẽ có hiệu lực trong giai đoạn 2023-2025, người lao động từ các quốc gia sau đây sẽ được phép nhập cảnh vào Italia dưới các thỏa thuận hợp tác cụ thể, với lý do công việc phụ thuộc:

a) Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, El Salvador, Ethiopia, Philippines, Gambia, Georgia, Ghana, Nhật Bản, Jordan, Guatemala, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Kosovo, Mali, Maroc, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Cộng hòa Bắc Macedonia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ukraine: 25.000 người vào 2023, 25.000 người vào 2024 và 25.000 người vào 2025;

b) Những quốc gia nơi các thỏa thuận hợp tác về di cư sẽ có hiệu lực trong giai đoạn ba năm 2023-2025: 12.000 người vào 2023, 20.000 người vào 2024 và 28.000 người vào 2025.

Ngoài ra:

a) Người lao động có nguồn gốc Ý từ ít nhất một trong ba thế hệ trực tiếp thụ động của họ, đang cư trú tại Venezuela:

100 người vào 2023, trong đó có 90 người cho công việc phụ thuộc và 10 người cho công việc tự do;

100 người vào 2024, trong đó có 90 người cho công việc phụ thuộc và 10 người cho công việc tự do;

100 người vào 2025, trong đó có 90 người cho công việc phụ thuộc và 10 người cho công việc tự do;

b) Người vô quốc tịch và người tị nạn được công nhận bởi Liên Hợp Quốc:

200 người vào 2023, trong đó có 180 người cho công việc phụ thuộc và 20 người cho công việc tự do;

200 người vào 2024, trong đó có 180 người cho công việc phụ thuộc và 20 người cho công việc tự do;

200 người vào 2025, trong đó có 180 người cho công việc phụ thuộc và 20 người cho công việc tự do;

c) Người lao động trong lĩnh vực chăm sóc gia đình và y tế xã hội: 9.500 người vào 2023, 9.500 người vào 2024 và 9.500 người vào 2025.


Cho phép chuyển đổi thành thẻ tạm trú cho công việc phụ thuộc từ:

a) Thẻ tạm trú cho công việc mùa, với các hạn ngạch sau đây: 4.000 người vào 2023, 4.000 người vào 2024 và 5.000 người vào 2025;

b) Thẻ tạm trú của Liên minh châu Âu dành cho người ở lâu dài: 100 người vào 2023, 100 người vào 2024 và 100 người vào 2025.

Cho phép chuyển đổi thành thẻ tạm trú cho công việc tự do từ các thẻ tạm trú của Liên minh châu Âu dành cho người ở lâu dài: 50 người vào 2023, 50 người vào 2024 và 50 người vào 2025.

Cho phép nhập cảnh 500 công dân thuộc các danh mục sau đây:

a) Người dự định thực hiện kế hoạch đầu tư có lợi cho nền kinh tế Italia, bao gồm việc sử dụng ít nhất 500.000 euro của tài sản riêng và tạo ra ít nhất ba vị trí làm việc mới;

b) Chuyên gia tự do mong muốn thực hiện nghề nghiệp;

c) Những người đảm nhận vị trí quản lý công ty theo quy định cụ thể của sắc lệnh liên bộ ngày 11/05/2011, số 850;

d) Những nghệ sĩ nổi tiếng hoặc có trình độ nghề nghiệp cao được quy định bởi sắc lệnh liên bộ 11/05/2011, số 850;

e) Các công dân mong muốn thành lập doanh nghiệp "startup" theo luật số 221 ngày 17/12/2012;

Công việc phụ thuộc mùa[sửa | sửa mã nguồn]

a) 82.550 người cho 2023;

b) 89.050 người cho 2024;

c) 93.550 người cho 2025.

Trong đó:

a) Lao động công việc phụ thuộc mùa công dân của các quốc gia với quốc gia trong đó trong vòng ba năm tới sẽ có hiệu lực các hiệp định hợp tác về di cư: 8.000 người vào 2023, 12.000 người vào 2024 và 14.000 người vào 2025;

b) Lao động của các quốc gia mà cùng với Italia, cũng đã thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ cho sự an toàn khi tham gia vào di cư không hợp pháp: 2.500 người vào 2023, 3.000 người vào 2024 và 3.500 người vào 2025;

c) Người vô quốc tịch và người tị nạn được công nhận bởi Liên Hợp Quốc: 50 người vào 2023, 50 người vào 2024 và 50 người vào 2025.

Dành một hạn ngạch hàng năm là 2.000 người cho người lao động nước ngoài, công dân của các quốc gia được liệt kê đã nhập cảnh vào Italia để làm công việc phụ thuộc mùa ít nhất một lần trong vòng năm năm trước.

Dành hạn ngạch cho lĩnh vực nông nghiệp, là 40.000 người vào 2023, 41.000 người vào 2024 và 42.000 người vào 2025.

Dành hạn ngạch cho lĩnh vực du lịch, là 30.000 người vào 2023, 31.000 người vào 2024 và 32.000 người vào 2025.

Thời gian nộp đơn[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với các hạn ngạch 2023, có thể nộp đơn từ:

- từ ngày 02/12/2023 đối với lao động từ các quốc gia có hiệp định hợp tác với Italia

- từ ngày 04/12/2023 đối với các công nhân lao động phụ thuộc

- từ ngày 12/12/2023 cho công nhân lao động mùa.

Thời hạn nộp đơn hạn ngạch 2024 và 2025: từ 9 giờ sáng của ngày 05, 07 và 12/02, cho đến khi hết hạn của các hạn ngạch tương ứng hoặc trước ngày 31/212 của mỗi năm.