Hạn ngạch lao động 2021

Từ Người Việt Nam ở Ý
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Decreto flussi

Ngày 23/12/2021, Chính phủ Ý đã thông qua Hạn ngạch lao động (Decreto Flussi) 2021, vượt qua rất nhiều xung đột chính trị. Thủ tướng Mario Draghi đã tuyên bố cần phải bổ sung gấp lực lượng lao động, và trong thực tế, hạn ngạch lần này tăng gấp đôi so với hạn ngạch năm trước.

Tổng thể[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng mức hạn ngạch được cấp cho tất cả công dân không thuộc Liên minh Châu Âu có nguyện vọng bắt đầu làm việc hợp pháp tại Ý là 69.700 suất.

Lao động theo Hợp đồng và Kinh doanh tự túc[sửa | sửa mã nguồn]

Hạn ngạch cho các cá nhân làm việc theo hai hình thức này là 27.700 suất. Bao gồm:

  • 20.000 suất lao động trong lĩnh vực Vận tải, Xây dựng và Du lịch - Khách sạn. Trong đó có 17.000 suất dành riêng cho công dân các nước: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Hàn Quốc, Ivory Coast, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Philippines, Gambia, Ghana, Nhật Bản, Guatemala, Ấn Độ, Kosovo, Mali, Morocco, Mauritius, Moldova , Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Bắc Macedonia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ukraine.
  • 100 suất dành cho công dân nước ngoài đã hoàn thành chương trình giáo dục tại nước sở tại (articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
  • 100 suất dành cho công dân nước ngoài có cha, hoặc mẹ, ông, bà là công dân Venezuela
  • 6.600 suất chuyển đổi sang Thẻ cư trú với mục đích Lao động theo Hợp đồng. Trong đó: 4.400 suất cho chủ Thẻ cư trú với mục đích Lao động mùa vụ, 2.000 suất cho chủ Thẻ cư trú với mục đích Học tập, vả 200 suất cho chủ Thẻ cư trú dài hạn của nước khác trong Liên minh Châu Âu
  • 400 suất chuyển đổi sang Thẻ cư trú với mục đích Kinh doanh tự túc. Trong đó: 370 suất cho chủ Thẻ cư trú với mục đích Học tập, 30 suất cho chủ Thẻ cư trú dài hạn của nước khác trong Liên minh Châu Âu
  • 500 suất dành cho công dân nước ngoài muốn lao động tại Ý dưới các hình thức: Khởi nghiệp tại Ý, Đầu tư mở công ty tại Ý (vốn trên 500.000€, tạo ra ít nhất 3 việc làm mới), Kinh doanh tự do, Nắm giữ vị trí quản lý và kiểm soát một công ty ở Ý, và cả các Nghệ sĩ nổi tiếng, có trình độ chuyên môn cao.

Lao động theo mùa vụ[sửa | sửa mã nguồn]

Hạn ngạch cho các cá nhân làm việc theo hình thức này là 42.000 suất, dành cho lĩnh vực Nông nghiệpDu lịch - Khách sạn.

Trong đó công dân đã từng nhập cảnh vào Ý để lao động theo mùa vụ, từ các nước: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Hàn Quốc, Ivory Coast, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Philippines, Gambia, Ghana, Nhật Bản, Guatemala, Ấn Độ, Kosovo, Mali, Morocco, Mauritius, Moldova , Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Bắc Macedonia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ukraine được hưởng 1.000 suất. Ngoài ra, công dân các nước này còn được hưởng 14.000 suất cho lĩnh vực Nông nghiệp.

Thời gian nộp đơn[sửa | sửa mã nguồn]

- Công dân nước Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Hàn Quốc, Ivory Coast, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Philippines, Gambia, Ghana, Nhật Bản, Guatemala, Ấn Độ, Kosovo, Mali, Morocco, Mauritius, Moldova , Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Bắc Macedonia, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ukraine, có thể nộp đơn từ 9.00 ngày thứ 10 sau khi Hạn ngạch được thông báo trên Công báo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)

- Công dân các nước khác có thể nộp đơn từ 9.00 ngày thứ 10 sau khi Hạn ngạch được thông báo trên Công báo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)